TY for the greetings09:29 AM Monday May 09, 2016 |

TY to all who sent mother’s day greetings thru texts, email and FB.
happy mother's day 2016

To my departed mother Ka Felicing, happy mother’s day rin ‘Ma. Hindi pa ho uso ang Mother’s Day nung araw. Meron na ho ngayon taon-taon.

‘Ma, baka si Dimple daw ho ang nagdala ng bulaklak sa pantyon sabi ni Bong at Len.
hydrangea, pink, Mother's Day

Happy Mother's Day 'ma

Leave a Reply